Hi! Mình là
Nguyễn Thuyên

Sở thích cá nhân

Công việc từng làm

Viết bài thuê

Bước đầu đi vào con đường Marketing Online

Dropshipping

Đem đến nhiều trải nghiệm bán xuyên biên giới, nhưng lỗ

Thiết kế Web

Thiết kế trên nền tảng wordpress, không cần code

Cán bộ

Mình từng làm công chức nhà nước mấy năm tại QUận 10

Các dự án

Tham gia các dự án startup, rất nhiều trải nghiệm tại đây

Hiện tại mình là một thành viên tại ATP Holdings. Co-founder tại ATP Media

Dăm ba tấm ảnh