Thẻ: áp dụng chiến lược tăng giản ca trong trường hợp nào khi hoạch định tổng hợp